Op de Rails – 1939 – Nr. 12 (December)

De ontwikkeling van het locomotiefpark der Staatsspoorwegen in Nederlands Indie (deel 3)

door K. Brouwer

Het rollend matereel der Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (deel 6)

door A.D. de Pater

Vlissingen – Middelburg (deel 1)

door H.G.H.

De ontwikkeling van de stoomtractie bij de vier grote spoorwegmaatschappijen in Engeland (deel 6)

door W.G.C. v. B. en J.W. Jr

The Newfoundland Railway (deel 1)

door J.F.B. van H.