Op de Rails – 1936 – Nr. 1 (Januari)

Hoe enkele tramwegen tot stand kwamen (deel 4)

Malang Stoomtram Maatschappij