Op de Rails – 1932 – Nr. 8 (Augustus)

Een merkwaardige verbouwing van rijtuigen voor internationaal verkeer (deel 1)

De ontwikkeling van het locomotiefpark der N.S. in 1921 – 1931

Het Duitsche materieel op de Fransche Spoorwegen (aanvulling 1)

De Atjehtram (deel 2)