Op de Rails – 1931 – Nr. 8 (October)

Electrificatie der Staatsspoorwegen op Java (deel 3)

Koloniale tentoonstelling te Parijs (deel 2)

Verbouwing motorwagens Haagsche Tram