Tijdschriften inbinden

Met ingang van 2022 bemiddelt de NVBS-Winkel niet meer bij het inbinden van jaargangen van Op de Rails of andere tijdschriften. De reden is dat de binder (boekbinderij Danner in Maarssen) de activiteiten heeft beëindigd. Er is weliswaar een vervangend bedrijf in Den Haag dat de activiteiten van Danner overneemt, maar gezien de afstand tot Amersfoort is het voor ons niet uitvoerbaar om deze service voor de leden voort te zetten.

Wel is het mogelijk om als klant individueel gebruik te maken van de diensten van de nieuwe binder. Je dient dan zelf je jaargang(en) naar Den Haag te brengen of op te sturen. Het adres is:

Boekbindservice
Pansierstraat 23
2584 EG Den Haag
tel. 070-3584488,
e-mail: binderij@xs4all.nl

De nieuwe binder heeft alle informatie omtrent de uitvoering van de banden van eerdere klanten overgenomen van de oude binder. Wie al eerder bindwerk heeft laten verrichten en zoveel mogelijk een gelijke uitvoering wil, wordt aangeraden een band (of een fotokopie daarvan) als voorbeeld mee te brengen of mee te sturen.

Het wordt uiteraard dringend aangeraden om bij een eventuele opdracht eerst per mail of telefonisch contact op te nemen met de nieuwe binder. De NVBS-Winkel heeft hierin geen enkele bemoeienis of verantwoordelijkheid meer.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13 februari 2022.