Zwitserland: Land van spoor- en tramlijnen

door Bas Schenk

Zwitserland is een land van spoor- en tramlijnen bij uitstek. Naast een uitgebreid netwerk van normaal- en smalspoorlijnen kent en kende het land een keur aan lokale en interlokale tramlijnen. Vooral in de wereld van de interlokale tramlijnen is in de laatste decennia veel veranderd. Nogal wat tramlijnen zijn opgeheven, maar een aantal lijnen is hieraan ontsnapt en flink gemoderniseerd. De ontstaansgeschiedenis als tramlijn is vaak nog te herkennen, maar in een aantal gevallen zijn de lijnen uitgegroeid tot een waar spoorwegbedrijf. Het gevolg daarvan is dat de grens tussen spoor en tram in Zwitserland niet altijd makkelijk te trekken is. Ook het gebruik van het materieel kent in de loop van de jaren zijn wisselingen, waardoor het karakter van een bedrijf meer een spoor- dan een trambedrijf is geworden, of andersom. Over dit grijze gebied van tramlijnen in Zwitserland zijn vele presentatie-avonden te vullen. Daarom zal een (willekeurige) selectie van bestaande en intussen opgeheven interlokale trambedrijven van Noordoost- tot Zuidwest-Zwitserland het witte doek passeren, met plaatjes in zwart-wit en kleur uit de jaren 60 tot en met de toestand in de 21ste eeuw. De (inter)lokale tramlijnen van de grote steden bewaren we voor een andere keer.