Waar de NS verdween en Radstadrail verscheen

Diapresentatie door Dirk Elkhuizen

Dit programma is een soort “toen en nu”. Het laat de veranderingen zien, die plaats hebben gevonden in pakweg de laatste twintig jaar. In die jaren is zowel op de Zoetermeer- als op de Hofpleinlijn heel wat veranderd, zoals de infrastructuur van o.a. bruggen, haltes, gebouwen, stations, rijdend materieel en de omgeving. Ook wordt enige aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van de werkplaats Leidschendam. En dan zijn er nog wat oudere plaatjes uit de jaren ’60 en ’70 te zien. Kortom:: van alles wat.

NS SGM 2029+2021 Zoetermeer Dorp 16-5-1985 (Dia CE)