Verleden en heden van de Duitse ’Klein- en Privatbahnen’

Een presentatie verzorgd door Jacob (Jaap) H.S.M. Veen.

In deze lezing wordt aan de hand van dia’s een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de Duitse particuliere spoorwegen met een eigen spoorlijn, zoals bijvoorbeeld de Bentheimer Eisenbahn en de Teuteburgerwaldbahn vanaf het einde van de 19e eeuw tot het begin van de 21e eeuw.