Vergeten tramlijnen in Zwitserland – deel 2

Presentatie door Bas Schenk

Zwitserland is een land van spoor- en tramlijnen bij uitstek. Dat behoeft geen nadere toelichting. Naast een uitgebreid spoorwegnetwerk van normaalspoor- en smalspoorlijnen kent en kende het land een keur aan lokale en interlokale tramlijnen.

Vooral in de wereld van de interlokale tramlijnen is in de afgelopen decennia veel veranderd. Nogal wat tramlijnen zijn opgeheven. Gelukkig is een aantal lijnen hieraan ontsnapt en flink gemoderniseerd. De ontstaansgeschiedenis als tramlijn is vaak nog aanwezig of te herkennen, in een aantal andere gevallen zijn de lijnen uitgegroeid tot een waar spoorwegbedrijf. Het gevolg daarvan is dat de grens tussen spoor en tram in Zwitserland nogal eens niet zo makkelijk te trekken is. Ook het gebruik van het materieel kent in de loop van de jaren zijn wisselingen waardoor het karakter van een bedrijf dan weer meer een spoorbedrijf, dan weer meer een trambedrijf is.

In januari 2019 is een eerste aflevering over het scherm gerold. Vanavond volgt het tweede deel met weer een (willekeurige) selectie van bestaande en opgeheven interlokale trambedrijven, met plaatjes in zwart-wit en kleur uit de jaren 60 tot en met de huidige toestand in de 21ste eeuw.