Varia op spoor- en tramgebied

De organisatie is in handen van de afdeling Den Haag.

-Naast de aanwezige oliebollen en appelflappen met eventueel een glas wijn om het jaar in gepaste sfeer af te sluiten zullen deze avond de volgende presentaties worden gegeven:

Een impressie van station Hoek van Holland in de einddagen van de internationale treinen
Diapresentatie: Dirk Elkhuizen

We beginnen de avond met een terugblik op het station van Hoek van Holland van enkele decennia geleden. Daar zien we mat. ’46 en mat. ’54 in de normale dienst, de boottrein en de laatste internationale trein naar Warschau en Moskou. Op het station wordt nog gerangeerd met bakkies (serie 600). Af en toe komen er in Hoek van Holland ook nog stoomtreinen van de SSN.

Stoom op de Bergensbanen
Diapresentatie: Joop Sasburg

De Bergensbanen, de hoogste hoofdspoorlijn van Europa, ligt in Noorwegen. Met een elektrische lok uit 1934 vertrekken we eind april 1983 uit Oslo Sentralstasjon, dat om het oude Østbanestasjon is heen gebouwd. Als we het ruige gebergte naderen wordt de trekkracht vervangen door een stoomlok die ons met vele fotostops, in de sneeuw, over de hoogvlakte trekt. Na 1950 is de Bergensbanen door het rechttrekken van stukken lijn en door tunnels 33 km korter geworden. Oude en nieuwe tracés komen hierbij aan bod. Het traject Myrdal – Bergen slaan we over, want daarover heeft de presentator eerder een uitgebreide presentatie gehouden.
Maar…. in Bergen rijdt weer een tram. Het traject is voorlopig 10 km lang waarvan 26% in vier tunnels. Sinds half augustus wordt hierop een 10 minutendienst gereden en ’s nachts ieder halfuur. Het was erg slecht weer, maar met 16 dia’s hoopt de presentator u hiervan toch een goede indruk te kunnen geven.

Herinnering aan een oudgediende bij de NVBS
Voordracht: Han Vader

De presentator had in 1996 een ontmoeting met een destijds opvallende figuur bij de NVBS.
Hij zocht hem in zijn woonhuis op en nam hem enige uren een interview af. Er werd een verslag van gemaakt, dat vanavond ten gehore gebracht zal worden. Het betreft de heer C. Puister, die op 20 augustus 2008 overleed.
Het idee was destijds dit interview te publiceren in Op de Rails. De heer Puister stond hier eerst achter, maar kwam later daarop terug en dus ging de publicatie niet door.
Nu op deze Varia-avond kunnen wij er deels alsnog kennis van nemen.

Terug in de tijd naar 1964 — 125 jaar spoorwegen in Nederland
Voordracht: Bert de Jong

2010 is het jaar van de spoorwegjubilea in Duitsland en België.
Vanavond gaan we even terug naar 1964 bij de NS n.a.v. de viering van 125 jaar spoorwegen in Nederland. De presentator kan putten uit gegevens (enkele fragmenten) van twee bijzondere boekjes, uitgegeven in 1964, met……vermelding van een ’toekomstvisie op het spoor in 1989’ met de kennis van toen…….
De titels van de boekjes: "De trein hoort erbij" en "Treinen, van stoom tot stroom".

Foto’s vertellen de geschiedenis, voorwerpen zijn de geschiedenis
Voordracht: Hans van Lith

Een wat provocerende stelling die Hans van Lith zal verdedigen. Hij doet dit aan de hand van foto’s en voorwerpen uit zijn verzameling van en/of uit de Rheingold, die in 1987 ophield te bestaan. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan deze beroemde trein zelf, die zijn bestaan eindigde als TEE.
Enkele rijtuigen zijn nog bewaard gebleven en gerestaureerd, zij het niet met het originele interieur. De NVBS reed ermee tijdens het laatste jubileum van de vereniging.

De laatste dia’s; einde van een tijdperk
Diapresentatie: Paul Muré

De afgelopen jaren is de overgang van analoog naar digitaal fotograferen in een razend tempo verlopen. Ook de meeste NVBS-leden zijn inmiddels ’om’ en hebben hun klassieke camera buiten dienst gesteld.
Paul Muré stapte dit jaar over en dus is deze avond een goed moment om daar bij stil te staan en de balans op te maken. Hij vertelt hoe het ooit begon met dia’s en hoe het dit jaar eindigde.
Uiteraard wordt een aantal hoogtepunten uit het dia-tijdperk vertoond.