Van sneue lijntjes en verdachte dijkjes

Presentatie door Victor Lansink en Michiel ten Broek

Al zo’n 30 jaar doen Victor Lansink en Michiel ten Broek onderzoek naar opgeheven spoorlijnen, in archieven maar vooral ook door speurwerk “in het veld”. Ook al is een spoorlijn al tientallen jaren geleden opgebroken, dan nog is de loop ervan terug te vinden en maar zelden verdwijnt het tracé volledig uit het landschap. Om dat te laten zien, belichten de auteurs van de succesvolle Atlas van Verdwenen Spoorlijnen in Nederland en makers van de website www.railtrash.net een aantal bekende en minder bekende voormalige spoorlijnen.

Vaak is de loop van een vroegere spoorlijn te herkennen aan delen van het baanlichaam, dat dan als een “verdacht dijkje” door een weiland loopt. Makkelijker herkenbaar zijn “railicten” zoals stationsgebouwen, wachtposten, bruggen en brughoofden die de loop van een voormalige spoorlijn verraden. Soms zijn er grote infrastructurele werken verricht voor de bouw van een spoorlijn, die niet zelden al na enkele decennia werd gesloten omdat de opbrengsten van het vervoer niet aan de verwachtingen voldeden. De sprekers noemen dat een “sneue spoorlijn”, een mislukking zogezegd, maar altijd met een interessante geschiedenis en idem overblijfselen.

Met actuele beelden en historisch fotomateriaal nemen ze u mee op een speurtocht door dit speciale stukje spoorweghistorie. Aan bod komen de restanten van enkele Nederlandse lokaal- en hoofdspoorwegen en lijnen van internationale allure die hun beloften echter nooit waargemaakt hebben. Verder laten Victor en Michiel letterlijk hun licht schijnen in duistere spoortunnels in Duitsland en nemen zij u mee over het tracé van een zinloze militaire spoorlijn door Noord-Frankrijk.

Zie ook Spoorzoeken met Railtrash, samengesteld door Michiel ten Broek en Victor Lansink.