Van Noord naar Zuid door het Continent

Een dia-presentatie van Henk Dam

Het diaprogramma wordt gepresenteerd door Henk Dam een groot spoorwegliefhebber en bovendien secretaris van de eigen afdeling en fotograaf. Vanavond gaan we zoals de titel het aangeeft op reis door het continent, van Noord naar Zuid. Voor deze titel is speciaal gekozen. Mede op initiatief van zijn vriend en Cineast, Ruud Kohlen bezocht hij markante gebieden en haar spoorlijnen. o.a. Lapland in maart 2008 waar temperaturen in de winter tot ver beneden de 30gr Celcius bereikt worden. Het doel hier was het bezoek aan de Ertslijn ( LKAB ) welke maatschappij het ertsvervoer tussen de steden Kiruna en Narvik exploiteerd. Zo ook al weer lang geleden in mei 1997, de Toscana in Italië en waar een georganiseerde excursie specifiek voor spoorwegliefhebbers georganiseerd werd. De tijden van toen passeerden weer de revue door de inzet van stoomlocomotieven van de serie 625, 740 en 920 (allen FS ) speciaal hier voor werden ingezet. Al met al belevenissen welke diepe indrukken gemaakt hebben!