Vakantie-varia-avond

Vanavond voor een ieder de gelegenheid zijn, of haar, spoorse vakantieonderwerpen te tonen.
Maximaal 15 minuten presentatietijd per persoon.
U kunt zich als presentator opgeven via: zwolle@nvbs.com

Beamer en diaprojector zijn aanwezig.