Utrecht, weer trams in de stad

Een presentatie verzorgd door Ronald Tamse.

De regering keurde in mei 2011 het plan goed voor de aanleg een tramlijn van Utrecht Centraal naar de Uithof. Hiervoor werd een bedrag van 110 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dat was een belangrijke stap, want met dit geld krijgt de uitwerking van de plannen voor een nieuw tramnet in de Domstad verder gestalte. Speciaal voor de afdeling Rijnland verzorgt Ronald Tamse van de gemeente Utrecht een presentatie over de Utrechtse tramplannen. Tamse is beroepshalve betrokken bij de voorbereiding van het tramnet in de Domstad, dat volgens de huidige inzichten op den duur uit diverse lijnen moet bestaan. Tamse spreekt over de hobbels die de afgelopen jaren zijn genomen bij de voorbereiding van de plannen en zet de huidige stand van zaken uiteen. Hierbij wordt ook een doorkijk gegeven naar het ontwerp en de afwegingen voor het totale lijnennet. Tot slot is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.