Uit de NS-collectie van Herman Hesselink

Diaprogramma door Hans van Poll. Let op: aanvang 19.30 uur

Aan de hand van dia’s van wijlen Herman Hesselink neemt de spreker ons mee naar de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De diesel- en elektrische tractie begonnen weliswaar op te komen, maar de stoomlocomotief kon nog lang niet worden gemist.
We zien beelden van een al lang verdwenen spoorwegbedrijf, stations en emplacementen en ook enkele spoorlijnen die niet meer bestaan.