Tweeluik Sjoerd Bekhof en Peter Eradus

Deze avond bestaat uit twee delen.

Allereerst een presentatie door Sjoerd Bekhof met als onderwerp “Een ommelandse reis naar Monninckendam in het interbellum.”
Sjoerd neemt u mee naar een gastdag in Monnickendam. Hij beschrijft met foto’s de reizen die de gasten ondernamen om van verschillende kanten het feest in Monnickendam te bereiken. Het railvervoer speelde toen een grote rol. Tram, trein, bus of stoomtram werden door de gasten benut, Het laatste stuk moest altijd met de elektrische Waterlandse tram worden afgelegd. Die zult u dus het meest zien in deze leuke presentatie die voor de pauze wordt vertoond i.p.v de jongerenpresentatie.

Het tweede deel van de avond wordt verzorgd door Peter Eradus. Na bijna dertig analoge dia-presentaties bij Rijnland, vertoont hij dit keer digitale beelden van moderne spoor- en tramwegen: de havenspoorlijn – stoomtramdrukte bij SHM – museumlijn Chemin de Fer du Bocq – goederentreinen in Duitsland – tram van Antalya Turkije – NZH A327 100 jaar oud – tram en trein in België, Duitsland, Polen, UK en Tsjechië – winter in Nederland – Berner Oberland Zwitserland – stoomdagen Meiningen (D) – Stoom rond Wolsztyn en nog veel meer…

Elektrische trein van de Oberweisenbacher Bergbahn. (foto: Peter Eradus).