Tussen Bluebell en Darlington

Presentatie van Jan de Jongh

Engeland, of liever het Verenigd Koninkrijk, is vanaf het begin van de industriële revolutie het land waar de spoorwegen een grote groei door maakten met in eerste instantie het transport van kolen en ertsen uit de talrijke mijnen, later nam ook het personen- en ander vervoer een grote vlucht. De spoorwegen hebben enorm bijgedragen aan de groei van de werkgelegenheid en de welvaart.
In de jaren 60 werden de verliezen van de spoorwegen zo groot, dat de Britse regering een commissie instelde onder voorzitterschap van mister Beeching. Slechts 40% van het net werd levensvatbaar geacht. 60% diende te worden opgeheven, dit tot groot ongenoegen van de betrokken bevolking. Overal in het land ontstonden initiatieven om te komen tot een nostalgisch behoud van lijnen, daardoor is Engeland het Mekka van de museumlijnen geworden.

De trams Blackpool 159, Amsterdam 474 en trolleybus Bornemouth 286 op 7 augustus 1997 in het East Anglia Transport Museum.