Treinveerdiensten in Europa

Een presentatie van John Krijgsman

Wateren vormden barrières voor doorgaand treinverkeer. Als een vaste oeververbinding geen optie was, bracht een veerboot met rails soms uitkomst. Tientallen veerdiensten hebben in Europa de verbinding tussen rails en water tot stand gebracht. Maar steeds meer hebben bruggen en tunnels de veerboten vervangen. Er zijn nog maar drie veerdiensten waarmee reizigerstreinen worden overgezet en hooguit tien voor goederenvervoer. John Krijgsman heeft sinds 1972 een vijftiental veerverbindingen gefotografeerd.
Aanvullend zien we ook historische beelden.