Trams in oostelijk Duitsland, verleden en heden. Deel 1: Berlin, Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern

Bert van Raaij

In deze presentatie bezoeken we het midden en het noordelijke deel van de voormalige DDR.
Deze socialistische arbeidersstaat, die van 1949 tot 1990 heeft bestaan, bleek al snel niet het snel stijgende welvaartsniveau van de Bundesrepublik in het westen van Duitsland te kunnen bijhouden. In de jaren 80 maakte de socialistische heilsstaat zelfs een sterk verarmde indruk.
Een auto was voor velen nog een onbereikbare luxe en de meeste mensen waren aangewezen op het openbaar vervoer. In de steden namen trams een belangrijk deel van het vervoer voor hun rekening. Het trammaterieel was vaak oud en versleten en modernere Tatra-stellen kwamen pas vanaf de jaren 70 op de baan.
Na de hereniging van de twee Duitslanden in 1990 werd de infrastructuur gemoderniseerd naar Westduits voorbeeld. Ook het trammaterieel werd vernieuwd. Hoewel de passagiersaantallen terugliepen zijn de meeste lijnen en bedrijven blijven bestaan.
In mijn verhaal kijken we niet alleen naar de diverse tramtypes, maar ook naar het bijbehorende straatbeeld dat na de “Wende” sterk veranderde.
De oudste plaatjes dateren uit de jaren 60 van de vorige eeuw en de nieuwste uit 2017.