Trams in oostelijk Duitsland, verleden en heden, deel 2

Presentatie door Bert van Raaij

In deze presentatie bezoeken we het zuidelijke deel van de voormalige DDR. Deze socialistische arbeidersstaat, die van 1949 tot 1990 heeft bestaan, bleek al snel niet het snel stijgende welvaartsniveau van de Bundesrepubliek in het westen van Duitsland te kunnen bijhouden. In de jaren 80 maakte de socialistische heilstaat zelfs een sterk verarmde indruk. Een auto was voor velen nog een onbereikbare luxe en de meeste mensen waren aangewezen op het openbaar vervoer. In de steden namen trams een belangrijk deel van het vervoer voor hun rekening. Het trammaterieel was vaak oud en versleten en modernere Tatra-stellen kwamen pas vanaf de jaren 70 op de baan. Na de hereniging van de twee Duitslanden in 1990 werd de infrastructuur gemoderniseerd naar West-Duits voorbeeld. Ook het trammaterieel werd vernieuwd. Hoewel de passagiersaantallen terugliepen zijn de meeste lijnen en bedrijven blijven bestaan.

Potsdam 1980. Foto: Bert van Raaij.

Potsdam 1980. Foto: Bert van Raaij.