Trams in Australië

Beamerpresentatie door Bas Schenk.

Australië, het grote continent "˜down under′, is een uitgestrekt en vooral leeg en bijna onbewoond land. Australië is in een aantal opzichten een kloon van de Verenigde Staten en dat geldt zeker voor wat betreft de automobiliteit. De auto heeft er, ook in de grote steden, alle ruimte gekregen. Het wekt dan ook geen verbazing dat, met uitzondering van het trambedrijf van Melbourne en één op vrije baan liggende lijn in Adelaide, alle trambedrijven in de grote en kleine steden in de jaren vijftig en begin jaren zestig zijn opgeheven. Het is in deze context gezien dan ook des te opmerkelijker dat het trambedrijf van Melbourne, dat zelfs het grootste ter wereld is, is blijven bestaan.
De herwaardering van de tram is in ook aan Australië niet voorbijgegaan, want in 1997 is in Sydney de tram teruggekeerd. Al deze zaken zullen worden belicht in het diaprogramma van Bas Schenk.