Trams en treinen in België, Frankrijk en Duitsland

Een beamerpresentatie door Jan Quik