Trams en enkele spoorwegbedrijven in Frankrijk

Diapresentatie door Pim van der Kuijlen