Tramland Frankrijk

Een presentatie verzorgd door Karel Hoorn

Het aantal steden in Frankrijk dat een trambedrijf heeft gekend ligt iets boven de 120 Daar waren ook paardetrambedrijfjes bij die voor 1920 al sneuvelden. Ruim 100 steden kenden elektrisch tramverkeer. De opheffingsgolf (met Parijs voorop) die voor de tweede wereldoorlog reeds was begonnen werd na het eind van de tweede wereldoorlog tussen 1950 en 1960 versneld voortgezet. In 1965 waren er nog 4 steden met een tram over. Eind 2007 zijn er weer 16 steden met een tram, begin 2013 zijn dat er al 22, de aanleg van nieuwe_ en uitbreiding van bestaande netten gaat nog steeds verder.Ook zijn er drie andere steden met railgebonden busvervoer. Het begon op 3 augustus 1987 in Grenoble, waar na een periode van 35 jaar weer trams gingen rijden. Een geheel nieuw tramontwerp kwam op de rails, met baanbrekende gevolgen voor de tramindustrie. Nu zijn er al vier lijnen met een vijfde in aanleg. Zelfs als we alleen naar echte trams kijken kun je zeggen dat Frankrijk het Europese land is waar de tram zijn grootste come-back heeft gemaakt. Parijs heeft nu een viertal (los van elkaar opererende) tramlijnen. Daar waar de tram in de stad moest worden ingepast heeft het gebied meteen een grootscheepse vernieuwing ondergaan, waardoor de bevolking vrijwel overal rails in hun stad als een vooruitgang ervaart. In een aantal steden werden de vervoersprognoses bovendien ruim overtroffen. Vanavond een (beamer)-rondgang langs alle Franse trambedrijven en de drie steden met railgebonden busvervoer. Waar mogelijk zullen ook wat oude plaatjes worden ingevoegd. De nieuwste foto’s zijn van eind mei 2013.