Tram en elektrische trein in Indonesië

Beamer presentatie: René Platjouw

De spoor- en tramwegen in de voormalige koloniën komen er, wat presentaties betreft, nogal bekaaid af. Vanavond komt daar verandering in. De trams van Jakarta en Soerabaja zullen weer tot leven worden gebracht. Ook de oude elektrische spoorlijnen vanuit Batavia komen aan bod. Verder wordt een videofilm met beelden in zwart-wit uit de koloniale tijd getoond.

De geschiedenis vertellen is moeilijk als je het niet zelf hebt meegemaakt, Het programma zal dan ook vast niet compleet zijn en kenners zullen misschien op- of aanmerkingen hebben, maar vertel het gerust, zodat het programma verbeterd kan worden.

Jakarta, tram lijn 1 bij station Kota