Tram en elektrische trein in Indonesië

Beamerpresentatie door René Platjouw

De spoor- en tramwegen in onze voormalige koloniën komen in verenigingspresentaties zelden aan bod, maar daar komt vanavond verandering in. De trams van Jakarta en Soerabaja worden weer tot leven gebracht en ook de oude elektrische spoorlijnen vanuit Batavia met hun fraaie materieel verschijnen weer. Verder wordt een videofilm met zwart-witbeelden uit de koloniale tijd vertoond.
De geschiedenis vertellen is moeilijker als je het niet zelf hebt meegemaakt. Het programma zal dan ook vast niet compleet zijn en kenners zullen misschien op- of aanmerkingen hebben. Maar vertel het gerust, zodat met uw aanvullingen het verhaal verder verbeterd kan worden.