Tram en elektrische trein in Indonesië

Een presentatie van René Platjouw

De spoor- en tramwegen in de voormalige koloniën komen er, wat presentaties betreft, nogal bekaaid af. Vanavond komt daar verandering in. De trams van Djakarta en Soerabaja zullen weer tot leven worden gebracht. Ook de oude elektrische spoorlijnen vanuit Batavia komen aan bod. Verder wordt een videofilm met beelden in zwart-wit uit de koloniale tijd getoond. En als de tijd het toelaat behoort een kleurenfilm van stoomtreinen in "Indië" misschien nog tot de mogelijkheden.