Toen & nu – nu & toen

Presentatie door René van Lier

Uw presentator ging het vorige decennium meermaals met een medehobbyist op stap door Nederland met NZH-fotoboeken in de hand om oude locaties van de foto’s in die boeken op te zoeken en opnieuw te bekijken en eventueel te fotograferen in de hedendaagse tijd. Zo is het idee voor dit programma ontstaan.

Aan de hand van historische foto’s, die soms zelfs uit eind 19e eeuw dateren, veelal uit de eerste helft van de 20-ste eeuw, maar zelfs tot in 2008, wordt een oude situatie op railgebied bekeken (stoom­tram/paarden­tram/elektrische tram, maar ook de spoorwegen) en vergeleken met de tegenwoordige tijd, waarbij de huidige foto’s veelal in de laatste jaren of zelfs pas in 2023 werden gemaakt.

U zult zien dat er soms in 100 jaar amper iets veranderd is en soms in nog geen 5 jaar tijd een situatie onherkenbaar gewijzigd is. Ongeveer de helft van de opnamen zijn gesitueerd in Amsterdam en de nabije regio en de andere foto’s komen uit de rest van Nederland.

We zullen diverse situaties zien waarbij GVB Amsterdam, HTM Den Haag, RET Rotterdam en de Nederlandse Spoorwegen een basis vormen, maar ook bedrijven als NZH, NBM en diverse kleinere, reeds lang opgeheven trambedrijven (stoom, paard en/of elektrisch) komen in beeld.

Niet alleen de tramliefhebbers, maar ook de spoorwegliefhebbers komen ruimschoots aan bod en lief­hebbers van bussen komen ook aan hun trekken, omdat vaak de huidige situatie geen railvervoer meer kent, maar wel door een busdienst wordt bediend, die dan veelal uiteraard op beeld is vastgelegd.

Neemt u gerust uw buurvrouw, tante, oom of opa mee, want ook voor de niet-railliefhebber is het programma zeker de moeite waard, omdat ook een breed beeld getoond wordt van de algemene ontwikkeling van het dagelijkse stadsbeeld in de vier grote steden en de diverse provinciale locaties van noord naar zuid en van oost naar west in Nederland.

Een extra dimensie in dit programma is het interactieve karakter, waarbij de bezoekers soms de gelegenheid krijgen om mee te raden naar de plaats van vaak minder bekende locaties.