Toen en thans

Presentatie door Marco Moerland

Voor de pauze bekijken we digitale foto’s uit 2024. De variëteit aan museumtrams die in Rotterdam op straat komen neemt met het jaar toe. Helaas zullen reguliere lijnen uit enige traditionele tramstraten verdwijnen. In Den Haag werd 75 jaar PCC-tram in de Benelux gevierd. In Antwerpen lijken die karakteristieke wagens juist te verdwijnen. Ook in Duitsland staan de ontwikkelingen niet stil. Zo werd in Duisburg het gehele materieelpark van het trambedrijf vernieuwd.

Na de pauze gaan we 25 jaar terug in de tijd. We zetten onze tijdreis voort aan de hand van diabeelden. In 1999 werd er in Amsterdam proefgereden met het prototype van de Combino-tram. Trams uit Magdeburg en Duisburg volgden ter beproeving. Ook Rotterdam moest een keuze maken. In de voormalige DDR en Polen waren er tien jaar na de val van het IJzeren Gordijn de volop ontwikkelingen op tram- en spoorgebied. Naast nieuwe en tweedehands overgenomen voertuigen was er nog steeds stoomtractie en regulier vervoer op de laatst overgebleven smalspoorlijnen. Tweedehands materieel zien we ook in Italië, waar op de particuliere spoorlijn Modena – Sassuolo uit België overgenomen treinstellen ingezet werden.