Tien jaar flexibel op het spoor

Een presentatie van Chris Westerduijn

De verzelfstandiging van het spoorbedrijf bracht nieuwe spelers op de rails. Maar de nieuwe private maatschappijen zaten niet ruim in hun personeel. Presentator is bijna twintig jaar machinist, eerst bij wat nu NSReizigers heet en daarna op verlofdagen als flexmachinist bij een van de particulieren. Een leuke afwisseling. In die jaren kwam hij op veel plaatsen waar je normaal nooit kwam. Vanavond worden de spelers op de spoormarkt voorgesteld, wordt u meegenomen op een rondleiding door de Rotterdamse haven en naar veel leuke klussen in het land.