Thema: Post en pakket vervoerx

Vanavond kan men informatie uitwisselen over het thema post en pakket vervoer. Ook kan men eigen materieel laten rijden.