Stoomtreinen in Engeland jaren ’50 en ‘60

Diapresentatie uit collectie Colour-Rail door Hans van Poll

“BRITISH RAILWAYS STEAMING THROUGH THE FIFTIES AND SIXTIES”
Toen op 1 januari 1948 de nieuwe genationaliseerde spoorwegmaatschappij British Railways (BR) in Groot-Brittannië van start ging, deed die maatschappij dat met een bestand van ongeveer 20.000 stoomlocomotieven. Die kwamen van de vroegere Big Four, de vier grote bedrijven die tot 1948 het beeld hadden bepaald: de London & North Eastern Railway (LNER), de London Midland & Scottish Railway (LMS), de Great Western Railway (GWR) en de Southern Railway (SR). Daarvan waren vele machines nogal verouderd, in de jaren vijftig werden nieuwe locomotieven ontwikkeld, de Standard Locomotives.
In 1955, wanneer de bouw van de nieuwe machines in volle gang is, komt BR met een Modernisation Plan. Dat behelst de zo snel mogelijke afschaffing van de stoomtractie, omdat die met een verregaande elektrificatie van het net lang op zich zou laten wachten, wordt besloten alle heil te zoeken in de versnelde ontwikkeling van de diesellocomotief voor de lijndienst en van dieselmotorrijtuigen. Een beslissing waarvan de spoorwegen anno 2015 nog steeds de wrange vruchten plukken!
Daaroverheen komen dan nog eens de plannen van dr. Richard Beeching, begin jaren zestig door de overheid aangesteld om BR te saneren. De man bepleit de sluiting van enkele duizenden kilometers spoor. Hoewel zijn ideeën niet in hun geheel zijn uitgevoerd, hebben die te samen met het moderniseringsplan geleid tot een zeer snelle ontstoming: op 11 augustus 1968 rijdt de laatste officiële stoomtrein voor de Britse spoorwegen.