Stoomlocs en Indonesische Suikerindustrie

Bram Stelling

Een reis naar Indonesië in 2015 om daar bij de suikerfabrieken de laatste stoom te zien, bleek tegen te vallen, omdat enkele suikerfabrieken net afscheid hadden genomen van de stoom en overgegaan waren op diesels en tractoren. Daarom is het onderwerp "stoom bij de suikerfabrieken" wat bijgesteld.
We gaan vanavond wat meer de suikerindustrie bekijken, wat gebeurt er allemaal en waarbij ook het spoorweggebeuren de aandacht krijgt. Ook andere Indonesische zaken krijgen de aandacht.

Tweetal locomotieven bij de suikerfabriek Purwodadie, augustus 2015. Dit is een van de laatste fabrieken, die nog enkele stoomloks in dienst heeft.