Stoom 2009: De laatste commerciële stoomlocomotieven in de wereld

Een diaprogramma door presentator Bram Stelling

Van de mogelijk nog 200 stoomlocomotieven die in de wereld nog in dienst zijn, is zo′n 75% in China en Indonesië te vinden: verder nog "enkele" in Zimbabwe, Zuid-Afrika, India, Servië en Roemenië 9 (over de smalspoorlocomotieven in de vroegere DDR kan men van mening verschillen of het hier al dan niet om commerciële of museumdiensten gaat).
In het jaar 2009 heeft de presentator Indonesië,waar de suikerfabrieken nog stoomlocomotieven gebruiken en China waar kolenmijnen nog de machines in dienst hebben,bezocht. Hiervan zal het nodige te zien zijn, waaronder de laatste in de wereld gebouwde stoomlocomotief de " Mallet " en de laatste nog in Nederland gebouwde locomotief.
Wederom een boeiende avond met Bram welke U niet mag missen!