Stereo – dia’s

Presentatie: Gerard de Graaf

Voor het eerst sinds jaren zal er weer een ouderwetse stereodiavoorstelling te zien zijn in Eemland.
De 3D-opnamen van NS in de jaren ′30 gemaakt door W.A. Koch zullen nog eens vertoond worden.
Daarnaast een allegaartje van opnamen bij NS in de jaren ′90 (o.a de bouw van DM90), naast wat smalspoortjes bij steenfabrieken en Oekraïense en Roemeense bosspoorlijnen. De spreker weet nog niet wat hij nog meer gaat mee brengen.
Twee dingen staan al wel als een paal boven water:
1. het slot van de voorstelling wordt gevormd door dia′s van de Oerwoudtram van Napal Putih (Odr 2/2011) en
2. de voordracht is absoluut eenmalig en zal uitsluitend in Eemland te zien zijn.

Oerwoudtram van Napal Putih.

Een Schöma-loc voor een met afgegraven veen beladen trein.