Sporen uit het Verleden 20

Utrecht – Zeist en Barneveld – Nijkerk

Inschrijving gesloten

Het station Huis ter Heide heeft betere tijden gekend, maar het gebouw staat nog altijd overeind zoals hier op 20 januari 2019. Foto: Ronald Bokhove.

Op zaterdag 13 april 2019, voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering van de NVBS, haalt de SNE twee korte spoorlijnen uit de vergetelheid: Utrecht – Zeist (treinverkeer tussen 1901 en 1972) en Barneveld – Nijkerk (1903 – 1937). Waar de eerste spoorlijn vanaf Bilthoven grotendeels door het bos liep in een verder verstedelijkt gebied, straalt de omgeving van de voormalige tweede spoorlijn nog een landelijke rust uit. Beide baanvakken tellen nog één overgebleven stationsgebouw: Huis ter Heide en Voorthuizen. Maar er zijn nog meer restanten te vinden.

Vele decennia lang lag een ongebruikte spoorbrug over de A28, maar in 2018 is deze dan toch afgebroken. Op 20 januari 2019 resteren alleen enkele betonnen restanten. Foto: Ronald Bokhove.

De excursie start om 9.30 uur bij NS-station Bilthoven. Vandaar wordt per bus naar Zeist, Barneveld en Nijkerk gereden. Onderweg wordt enkele keren gestopt, onder meer voor korte wandelingen en voor koffie met gebak. Sjoerd Eeftens (auteur van ‘De spoorweg De Bilt – Zeist’ in Op de Rails 2018-12) rijdt mee en geeft in en rond de bus toelichting. Rond 13.45 uur zet de bus de deelnemers af in Amersfoort bij het NS-station en bij de ALV-vergaderlocatie.

Het voormalige stationsgebouw Voorthuizen ligt tussen de woonbebouwing en doet nu dienst als kerkelijk centrum, 20 januari 2019. Foto: Ronald Bokhove.

Tarieven en inschrijving

Het excursietarief bedraagt € 29 voor leden (code 1905A) en € 34 voor niet-leden (code 1905B), koffie/thee en gebak, alsmede een programmaboekje inbegrepen. U kunt zich aanmelden via de SNE-reiswinkel. Klik hier onder op de knop voor opgave via de reiswinkel. Heeft u deze mogelijkheid niet, maak dan het betreffende bedrag over op bankrekening NL29 INGB 0000 6366 91 van de Stichting NVBS-Excursies te Hoofddorp onder vermelding van de boekingscode, uw lidmaatschapsnummer en uw postcode/huisnummer. Bij onvoldoende invulruimte kunt u ook een mail sturen naar sne@nvbs.com. Uw betaling dient uiterlijk op 29 maart te zijn bijgeschreven. Aanmelders ontvangen begin april bericht. Het minimumaantal deelnemers bedraagt 50, het maximum 60. Bij overtekening hebben leden (en hun introducés) voorrang. Contactpersoon is Ronald Bokhove.

 

De spoorlijn Barneveld – Nijkerk liep van 1903 tot 1937 tussen Dusschoten en Appel langs de rand van het bos, 20 januari 2019. Foto: Ronald Bokhove.