Sporen uit het verleden 15: de NTM

Brugrestanten bij Peize, 13 maart 2016. Foto: Ronald Bokhove

Het talud van het voormalige NTM-tracé is op 13 maart 2016 ter hoogte van Roden nog goed zichtbaar. Foto: Ronald Bokhove.

De ex NS 662/RRF 5 op het terrein van Philips in Drachten geeft de betekenis van de NTM-tramlijn Groningen-Drachten voor het concern weer. Foto: Ronald Bokhove.

Fietspad op de restanten van een oude trambrug tussen Beetsterzwaag en Gorredijk, 13 maart 2016. Foto: Ronald Bokhove.

Sporen uit het verleden 15: de NTM

De excursie van 13 augustus 2016 is volgeboekt. Op 17 september zijn nog plaatsen vrij. U kunt tot 1 september boeken voor de herhalingsexcursie. Belangstellenden ontvangen in de week van 5 september nader bericht.

De reeks spoorzoekersexcursies van de SNE is nog niet ten einde. Dit jaar is de Nederlandsche Tramweg Maatschappij aan de beurt. De naam suggereert een landsdekkend tramnet, maar de NTM heeft het nooit verder gebracht dan Friesland en de aangrenzende delen van Groningen, Drenthe en Overijssel. Hier lagen in de hoogtijdagen evengoed 320 kilometer aan tramrails. Het reizigersvervoer werd in fasen opgeheven tussen 1911 en 1948, maar veel lijnen zijn daarna nog als goederenlijn bij NS in gebruik geweest. Vooral de restanten van die lijnen, waarvan Groningen-Drachten als laatste in 1985 werd gesloten, zijn vaak nog goed zichtbaar in het landschap. Omdat het NTM-net te groot was om in één dag te verkennen, starten we dit jaar op de zaterdagen 13 augustus en 17 september met het oostelijk deel in de driehoek Groningen – Gorredijk – Assen. NTM-kenner Wytze Wijbenga zal in en rond de bus als deskundige toelichting geven op wat (niet meer) te zien is.

De excursie start op beide dagen om 10.30 uur bij station Groningen en eindigt rond 18.00 uur in Assen. De rit wordt twee keer onderbroken voor enkele versnaperingen. Voor de lunch dient zelf te worden gezorgd. Na afloop bestaat de mogelijkheid om voor eigen rekening deel te nemen aan een gezamenlijk diner; meer informatie hierover volgt na inschrijving. De reissom bedraagt € 37,50 voor leden en € 45 voor introducés. Aanmelders ontvangen rond 6 augustus nader bericht. Het minimumaantal deelnemers bedraagt 75, het maximum 86. Contactpersoon is Ronald Bokhove.

Aanmelden
Aanmelding en betaling is mogelijk via de SNE-Reiswinkel. U kunt hier ook een voorkeur aangeven voor een van beide excursiedata.

Organisatie

Reisdatum

17 september 2016

Prijzen

leden: € 37,50 introducés: € 45

Aanmelding

tot 1 september 2016

AANMELDING GESLOTEN

Aantal deelnemers

75-86

Contactpersoon