Sporen uit het verleden 14: de IJzeren Rijn

Op sterven na dood: de IJzeren Rijn in Vlodrop vlak bij de Nederlands-Duitse grens op 9 mei 2015. Foto: Ronald Bokhove.

Wachtpost 38 in Eindhoven is liefdevol gerestaureerd. Het kunstwerk op de voorgrond is vervaardigd van spoorstaven. Foto: Ronald Bokhove.

Sporen uit het verleden 14: de IJzeren Rijn

Excursie gaat door. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

De reeks spoorzoekersexcursies krijgt op de zaterdagen 25 juli en 5 september een vervolg als we tussen het Belgische Neerpelt en het aan de Nederlands-Duitse grens gelegen station Vlodrop de restanten van de goederenspoorlijn Antwerpen – Mönchengladbach gaan verkennen. In ons land zijn grote delen van de lijn in onbruik geraakt en ten oosten van Roermond hebben de berken en sparren tussen de spoorstaven al een aanzienlijke hoogte bereikt. Omdat we de IJzeren Rijn vanaf Neerpelt volgen, biedt dit de mogelijkheid om in de aanloop een andere voormalige internationale verbinding onder de aandacht te brengen en wel die van Eindhoven naar Neerpelt via Valkenswaard, waarover in Nederland in 1973 de laatste trein reed. We hebben Vincent Freriks (bekend van diverse railpublicaties en van de NBDS-excursie in 2008) weer bereid gevonden om de deelnemers van wetenswaardigheden te voorzien.

De excursie start op beide dagen om 10.15 uur bij station Eindhoven en eindigt om 18.15 uur in Roermond en rond 19.15 uur in Eindhoven. De rit wordt twee keer onderbroken voor enkele versnaperingen. Voor de lunch dient zelf te worden gezorgd. Na afloop bestaat de mogelijkheid om voor eigen rekening deel te nemen aan een gezamenlijk diner; meer informatie hierover volgt na inschrijving.

De reissom bedraagt € 37 voor leden en € 42 voor introducés. Inschrijving is mogelijk tot 15 augustus 2015. Aanmelders ontvangen in de week van 17 augustus nader bericht. Het minimumaantal deelnemers bedraagt 80, het maximum 100. Contactpersoon is Ronald Bokhove.

Aanmelding en betaling is mogelijk via de SNE-Reiswinkel.

Organisatie

Reisdata

5 september

Prijzen

€37 – € 42

Aanmelding

tot 3 juli 2015

Aanmelden tot

15 augustus

AANMELDING GESLOTEN

Aantal deelnemers

minimumaantal bereikt, maximaal 50

Contactpersoon