Sporen uit het verleden 13: WSM

Hét symbool van de WSM is de voormalige trambrug in Schipluiden, 16 november 2013. Foto: Ronald Bokhove.

Restanten van het WSM-spoor in Poeldijk, 16 november 2013. Foto: Ronald Bokhove.

Detail van het tweede station in Naaldwijk, 16 november 2013. Foto: Ronald Bokhove.

Het tramstation van Schipluiden waar nu het streekmuseum in gevestigd is, 16 november 2013. Foto: Ronald Bokhove.

WSM op Wikipedia
De WSM op de cultuurhistorische pagina van Midden-Delftland
100 jaar WSM (met film over de lijn Maassluis – Delft)

Tramstation Schipluiden

Sporen uit het verleden 13: de WSM

Het Westland is van oudsher een kweekplaats voor tuinbouwproducten. Toen in de tweede helft van de 19e eeuw in heel Nederland spoor- en tramwegen werden aangelegd, zag men in deze regio dan ook mogelijkheden om de afvoer van de verswaren te bespoedigen. Het was uiteindelijk een Amsterdamse commissionair die in 1881 de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM) oprichtte. Een jaar later al werd het door de HIJSM geëxploiteerde baanvak Den Haag Lijnbaan – Loosduinen geopend. Met de uitbreiding van het net nam de WSM in 1885 de tramdienst zelf ter hand. In Delft, Maassluis en Hoek van Holland sloot men aan op het landelijke spoor en op de boot naar Engeland. Het reizigersvervoer was sterk op Den Haag gericht en zo ontstond een net dat – met een zijtak naar Kijkduin – in zijn grootste omvang een lengte van 49,6 kilometer telde. Het reizigersvervoer werd in 1932 gestaakt, terwijl de laatste goederentrein in 1970 verdween.

Veel restanten van de WSM zijn nog terug te vinden en dat is de reden dat de Stichting NVBS-Excursies op de zaterdagen 7 en 14 juni twee identieke dagtochten organiseert waarbij per WSM-Bolramer 4697 uit 1958 de overblijfselen zullen worden bezocht. Het tramstation in Schipluiden met een permanente tentoonstelling over de WSM wordt hierbij niet overgeslagen. Wij prijzen ons gelukkig met de medewerking van Hans van Lith, auteur van de bestseller Rook waait over het Westland. Hij zal tijdens de busrit en op uitgekiende locaties een toelichting geven. De excursie start om 10.00 uur op Den Haag Centraal en eindigt om 18.35 uur bij station Delft. De rit wordt twee keer onderbroken voor enkele versnaperingen. Voor de lunch dient zelf te worden gezorgd. Na afloop bestaat de mogelijkheid om voor eigen rekening deel te nemen aan een gezamenlijk diner; meer informatie hierover volgt na inschrijving.

Aanmelding is mogelijk door vóór 5 mei 2014 het excursiebedrag van € 52 (niet-leden € 59) over te maken op rekening NL29 INGB 0000 6366 91 van de Stichting NVBS-Excursies in Hoofddorp onder vermelding van lidmaatschapsnummer, de code ’WSM’ (voor niet leden ‘WSM-NL’), postcode en huisnummer. Bij onvoldoende invulruimte kunt u ook een mail sturen naar sne@nvbs.com. Kunt u alleen deelnemen op 7 juni, vult u dan tevens de letter A in en voor 14 juni de letter B. Bent u op beide dagen beschikbaar, vul dan AB of BA (de eerste letter interpreteren we dan als uw voorkeursdatum) in en houd voorlopig beide dagen vrij. Voor deze excursie zijn in totaal 72 plaatsen beschikbaar, inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Bij grote belangstelling wordt de excursie op 19 juli nogmaals uitgevoerd. Inschrijvers ontvangen eind mei nader bericht van Ronald Bokhove.

Organisatie

Reisdata

7 juni 2014 – 14 juni 2014

Prijzen

€ 52 – € 59

Aanmelding

tot 5 mei 2014

AANMELDING GESLOTEN

Aantal deelnemers

maximaal 72

Bijzonderheden

bij zeer grote belangstelling herhaling op 19 juli

Contactpersoon