Sporen in de voormalige Sovjet Unie

Beamerprogramma door Cor de Vos

De verschillende nieuwe staten op het territorium van de voormalige Sovjet Unie kenmerken zich heden ten dage nog steeds door een overeenkomstig voorkomen van de spoor- en trambedrijven. Omdat de verschillende materieeltypen grotendeels gestandaardiseerd waren, komen in de verschillende landen dezelfde materieeltypen terug.
Maar dat wil niet zeggen dat de spoor- en trambedrijven in de verschillende landen saai zijn. Alles behalve dat! Er waren en zijn gelukkig ook leuke "˜specials′ te zien. In dit avondvullende diaprogramma ziet u impressies van de verschillende spoor- en trambedrijven op breedspoor en smalspoor, en van verschillend materieel in (Wit) Rusland, Letland, Oekraïne en Oezbekistan.
Een gevarieerd programma waar beelden van trams en treinen zich afwisselen met indrukken uit deze veelal onbekende en onderling zeer verschillende landen.