Sporen in de verbeelding, Trias Kerkelijk Centrum in Meppel

door J. Korf

Voor de belangstellende in spoor-en tramwegwezen is er in de ons omringende wereld veel meer te zien dan wat resulteert in foto’s van rijdend materieel en dienstgebouwen. Want het spoor- en tramwegwezen is ook onderdeel van onze maatschappij, en wordt als zodanig op veel manieren “verbeeld“.
Deze lezing zal daarbij vooral aandacht schenken aan de verbeelding van/met spoor en tram in de kunst.