Spoorwegen in oorlogstijd, (Let op aanvang 19.30 uur !)

Een presentatie verzorgd door Hans van Lith

Spoorwegen en het krijgsbedrijf zijn altijd nauw verbonden geweest. Al vroeg in de spoorweghistorie maakten legers gebruik van rails om troepen en voorraden snel en efficiënt naar het slagveld te vervoeren.
Een Amerikaanse generaal zei tijdens de burgeroorlog (1863) dat hij zonder spoorwegen niet had kunnen
winnen. Ook in de beide Wereldoorlogen brachten de spoorwegen talloze soldaten en grote hoeveelheden uitrusting naar het front (en namen vaak gewonden mee op de terugreis). In WO II bouwden de Duitse spoorwegcompagnieën duizenden kilometers Russisch breedspoor om tot normaalspoor. Spoorweggeschut werd ontwikkeld, met als hoogtepunt het enorme Duitse kanon Dora. Daarnaast werden pantsertreinen ingezet. Een daarvan brak op 10 mei 1940 bij Mill door de Nederlandse linies. Vooral tijdens WO I was voor het 60 cm smalspoor een grote rol weggelegd. Tijdens offensieven werden hele lijnennetten aangelegd voor het vervoer van o.a. munitie en manschappen naar de loopgraven. Daarvoor in vredestijd bevoorraadden meer permanente smalspoornetten o.a. legerplaatsen en schietterreinen als het schietkamp Harskamp met een smalspoornet van 40 km ! In Noord-Frankrijk is er ook een militaire Decauville museumlijn uit de tijd van de Slag aan de Somme in 1916. En tijdens de Koude Oorlog werden de spoorwegen ingeschakeld voor het transport naar en van Duitsland van (dienstplichtige) verlofgangers. Zelfs nu reizen legeronderdelen nog per trein, maar dan meestal op weg naar een vredesoperatie. Al met al een bijzonder onderwerp ! Hans van Lith vertelt er meer over.

Spoorwegen hebben lange tijd een belangrijke rol gespeeld bij de oorlogsvoering.(foto: verzameling Hans van Lith).