Spoorwegen in oorlogstijd

Beamerpresentatie door Hans van Lith

De spoorwegen waren nog jong, toen militaire leiders zich al realiseerden dat het nieuwe vervoermiddel een belangrijke bijdrage aan het krijgsbedrijf zou kunnen leveren. Immers, per spoor kon men grote aantallen manschappen, paarden en materieel en grote hoeveelheden munitie en voorraden naar het front of een bedreigde locatie sturen. Voor het eerst werden spoorwegen op grote schaal toegepast in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). Later riepen overheden al gauw speciale spoorwegcompagnies in het leven en legerleiders betrokken het railvervoer in hun aanvalsplannen.
Zowel in de Eerste (1914-1918) als de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) speelden de spoorwegen een belangrijke rol. Behalve normaalspoor waren ook de militaire smalspoorwegen (60 cm) niet weg te denken. Naast transportmiddel ontwikkelde het spoor zich ook als strijdmiddel door de komst van pantsertreinen en zwaar spoorweggeschut. Presentator Hans van Lith uit Voorburg vertelt en vertoont u er vanavond meer over.