Spoorwegen in Nederland 50 jaar geleden

Presentatie door Roef Ankersmit

Vijftig jaar geleden zagen de spoordiensten er heel anders uit dan tegenwoordig. Bij het reizigersvervoer waren de frequenties lager en reden er relatief meer stoptreinen dan tegenwoordig. Enkele plannen om het reizigersvervoer te stimuleren waren de lusdienst in 1961 die mislukte en tien jaar later ’Spoorslag ’70’ die wel lukte. Bij het goederenvervoer waren er nog maar weinig bloktreinen en was het vervoer meestal kleinschalig: veel wagenladingverkeer tussen talrijke kleine los- en laadplaatsen met tijdrovende bediening en veel rangeerwerk. Op lokaallijnen reden maar een of twee goederentreintjes per dag; het vervoer ging over op vrachtauto’s en de lijnen zijn al lang gesloten. Het postvervoer ging langzaam over van reizigerstreinen naar speciale posttreinen en het stukgoederenvervoer liep nog geheel over de rails. In deze presentatie zal Roef Ankersmit uitvoerig op de vele vervoeren ingaan aan de hand van foto’s uit die tijd. Kortom, een avondje nostalgie op het spoor!