Spoorwegen in Nederland, 50 jaar geleden

Een presentatie van Roef Ankersmit

Vijftig jaar geleden zagen de spoordiensten er heel anders uit dan tegenwoordig. Bij het reizigersvervoer waren de frequenties lager en reden er relatief meer stoptreinen dan tegenwoordig. Enkele plannen om het reizigersvervoer te stimuleren waren de lusdienst in 1960, die mislukte, en tien jaar later ’Spoorslag 70’ wat wel lukte. Bij het goederenvervoer waren er weinig bloktreinen en het was meestal kleinschalig: veel wagenladingverkeer tussen kleine los- en laadplaatsen met tijdrovende bediening en veel rangeerwerk.
Vele spoorlijnen kenden maar een of twee goederentreinen per dag. Het postvervoer ging langzaam over naar speciale posttreinen en het stukgoederenvervoer liep nog geheel over de rails.