Spoorwegen in Nederland, 50 jaar geleden (19551970)

Beamer presentatie: Roef Ankersmit

Vijftig jaar geleden zagen de spoordiensten er heel anders uit dan tegenwoordig. Bij het reizigersvervoer waren de frequenties lager en reden er relatief meer stoptreinen dan nu. Enkele plannen om het reizigersvervoer te stimuleren waren de lusdienst (1961) die mislukte en tien jaar later “Spoorslag ‘70” wat wél lukte. Bij het goederenvervoer waren er nog maar weinig bloktreinen en was het vervoer meestal kleinschalig: veel wagenladingverkeer tussen vele kleine los en laadplaatsen met tijdrovende bediening en veel rangeerwerk. Veel spoorlijnen kenden maar een of twee goederentreintjes per dag en zijn inmiddels allang gesloten. Het postvervoer ging langzaamaan over van reizigerstreinen naar speciale posttreinen en het stukgoederenvervoer liep nog geheel over de rails.
Uw presentator zal uitvoerig ingaan op de vele vervoeren aan de hand van foto’s uit de jaren ’50 en ’60. Kortom, een avondje nostalgie op het spoor!