Spoorwegen in Nederland, 50 jaar geleden (1955-1970)

Beamer-fotopresentatie door Roef Ankersmit (Holten)

Vijftig jaar geleden zagen de spoordiensten er heel anders uit dan tegenwoordig. Bij het reizigersvervoer waren de frequenties lager en reden er relatief meer stoptreinen dan tegenwoordig. Enkele plannen om het reizigersvervoer te stimuleren waren de lusdienst in 1960 die mislukte en tien jaar later "Spoorslag ’70" wat wel lukte. Bij het goederenvervoer waren er nog maar weinig bloktreinen en was het vervoer meestal kleinschalig: veel wagenladingverkeer tussen vele kleine los- en laadplaatsen met tijdrovende bediening en veel rangeerwerk. Vele spoorlijnen kenden maar een of twee goederentreintjes per dag en zijn inmiddels al lang gesloten. Het postvervoer ging langzaam over van reizigerstreinen naar speciale posttreinen en het stukgoederenvervoer liep nog geheel over de rails.
In deze presentatie zal Roef Ankersmit uitvoerig op de vele vervoeren ingaan aan de hand van foto’s uit die tijd. Kortom, een avondje nostalgie op het spoor!

Een posttrein rijdt in 1962 door Rijswijk, een situatie die in vijftig jaar grondig is veranderd.Foto: Roef Ankersmit