Spoorse ontwikkelingen in Duitsland

Sjoerd Bekhof

Het beeld van de spoorwegen in Duitsland is de afgelopen decennia flink veranderd. Stoom verdween in de jaren ′70 en net als Frankrijk introduceerde de DB een net met hogesnelheidstreinen. Na de Wende smolten de Deutsche Bundesbahn en Deutsche Reichsbahn samen tot Deutsche Bahn AG. Liberalisering leidde tot de komst van tal van private vervoerders en de DB introduceerde op grote schaal dubbeldekstreinen. De ontwikkelingen hadden ook schaduwzijden: verwaarlozing van het onroerend goed, zodra dit commercieel niet meer interessant was, of plekken waar het spoor is opgebroken en voormalige knooppunten die nog maar één spoor hebben. Anderzijds zijn er stations die meer op kooppaleizen lijken. Je kunt erover van mening verschillen, maar bij plotseling opkomend koud weer toch een uitkomst dat je daar een trui kunt kopen… Sjoerd Bekhof toont beelden van de jaren zestig tot heden.

Loc E10 420 bijna nieuw en veertig jaar later. (foto′s: © Sjoerd Bekhof).

Loc E10 420 bijna nieuw en veertig jaar later. (foto′s: © Sjoerd Bekhof).