Spoor- en tramwegnostalgie (Deel 2)

Als we het over spoor- en tramweg nostalgie hebben is de naam Herman Hesselink daar onlosmakelijk aan verbonden. Vele foto's, publicaties en boeken op dit gebied staan op zijn naam, waarvan bij u in de boekenkast wellicht ook exemplaren zijn aan te treffen. De avond die zijn vrouw Willy hier op 13 februari 2009 aan wijdde lichtte een tipje van de sluier op van de vele (levens) ervaringen en reizen die zij samen gemaakt hebben. Deze nostalgische avond vroeg om een vervolg, en we zijn dan ook blij dat Willy (op ons aandringen) hiertoe (zij het na veel aarzeling en met veel schroom) bereid is. Het blijft nog een verrassing wat we zullen horen en eventueel te zien krijgen, maar diegenen die er de vorige keer bij waren weten dat het een gezellige avond in de "oude en vertrouwde treinenkring" is geworden. Komt dus allen !