Ruil- en verkoopbeurs 2022

Zondag 18 december 2022 is er weer een ruil- en verkoopbeurs door en voor leden van de NVBS. De beurs is bedoeld voor spoor- en tramcuriosa. Denk hierbij aan trein- en trambordjes, vervoerbewijzen, uniformknopen, affiches, petten en model­spoor­artikelen.

Het is geen boekenbeurs. Boeken zijn niet verboden, maar het aantal moet per standhouder beperkt blijven tot maximaal vijf boeken en/of tien dvd’s. Ook voor tijdschriften wordt ook enige terughoudendheid gevraagd opdat niet alleen papieren zaken worden aangeboden.

Een aanmelder krijgt een eigen tafel die hij eventueel met een ander lid kan delen. De ruimte laat circa tien tafels toe. Er is dus een maximum aan het aantal deelnemers. Bij aanmelding is een globale opgave nodig van wat u wilt ruilen of verkopen, en de herkomst van curiosa moet bekend zijn. Opgeven als standhouder of nadere informatie kan bij Karel Hoorn. Telefoon 070-5111365, maar liefst via hoornkarel@gmail.com.

Zonder opgave (en bevestiging) kan geen tafel verstrekt worden. Er zijn geen kosten aan een tafel verbonden. Standhouders kunnen vanaf 11.30 uur inrichten. Na 15.30 uur moet de ruimte weer zo zijn als u hem heeft aangetroffen, niet verkochte zaken mogen niet worden achtergelaten.

De beurs is voor leden vrij toegankelijk.